ویدئو جعبه‌گشایی اپل واچ سری ۷

ستاره محمدی در ساعت و پنجاه و سه دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر فرستاده شده - ویدئو جعبه‌گشایی اپل واچ سری ۷