مهمترین علت کارآمدی نظام اسلامی از زبان امام خامنه ای؛ نوجوان امیدوار

مرضیه در ساعت و پنجاه و هفت دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر ارسال شده - رهبر انقلاب: اگر نظام ناکارآمد بود، تا حالا ده بار بلعیده شده بود مهمترین دلیل کارامد بودن نظام، ماندن نظام درمیان این حجم دشمنی است
ویدیوهای مرتبط