این ها حقایقی است که بیشتر آمریکایی ها از آن بی خبرند!

جیحون در ساعت یک و ده دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر سند شده : نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی:با تاریخی از سلطه و ظلم آمریکا علیه مردم ایران مواجه هستیم/انگلیسی ها خیلی ارزان از نفت ایران به نفع امپراتوری خود بهره بردند/مصدق فقط به جرم ملی کردن نفت توسط سیا و انگلیس سرنگون شد! شاه ارتشی ساخت تا آمریکا و اسرائیل به وسیله آن از منافع خود در منطقه دفاع کنند/این آمریکا بود که صدام را به جنگ تشویق کرد، وی را مسلح و پشتیبانی کرد/آمریکا با وضع تحریم‌ عليه ايران بسیاری را به درد و رنج انداخته است...!
ویدیوهای مرتبط