خانواده بلنی‌های سه‌باله: Tripterygiidae

کورش تهامی در ساعت یک و سی دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر دریافت شده - خانواده بلنی‌های سه‌باله (Tripterygiidae )، حدود 180 گونه مختلف دارد که 3 تای آن در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان فهرست شده است. فقط در آب شور، و بیشتر در آب‌های نزدیک ساحل دیده شده‌اند. ماهیان انزواطلبی هستند که بیشتر از بیمهرگان کوچک تغذیه می‌کنند. بعضی گونه‌های این خانواده، ماهی آکواریومی هستند. :: در مورد این خانواده در ایران، بیشتر بخوانید:
ویدیوهای مرتبط