حیات وحش، مبارزه سخت زرافه مادر با شیرها/حمله شیر نر گرسنه برای شکار

الناز در ساعت دو و چهل و سه دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر فرستاده شده - مادر زرافه برای نجات نوزادش ، حمله حیوانات وحشی ، بسیار سخت به شیر حمله می کند
ویدیوهای مرتبط