تقدیمی برای کانال دلسا پلی:)

علیرضا در ساعت سه و پنجاه و هفت دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر سند شده : من باهات آجی نیستم چون مامانم اجازه نمیده ولی خب از کانالت خوشم امده و گفتم برات تقدیمی درست کنم تقدیمی تو دوباره آپلود کردم چون گزارش دادن امیدوارم این بار رو گزارش ندن امیدوارم خوشت بیاد:)
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها