مقتدی صدر عراق را با تاکتیک آمریکایی هدایت می کند

بلک پینک در ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر آپلود شده - گزارش شبکه دویچه وله آلمان از انتخابات عراق و جایگاه مقتدی صدر در این کشور
ویدیوهای مرتبط