ماموریت ناسا برای برگرداندن نمونه‌های مریخ به زمین

نرگس صفری در ساعت پنج و بیست دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر فرستاده شده - ماموریت ناسا برای برگرداندن نمونه‌های مریخ به زمین
ویدیوهای مرتبط