فیبروز ابرو توسط سارا آزادنیا در مرکز تخصصی نجف‌آباد

مرتضی در ساعت هفت و شانزده دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر ایجاد شده - مزایای فیبروز 1- قرینه سازی هر دو ابرو 2- فرم دادن به تاج و آرک ابروها 3- حالت بسیار ظریف و طبیعی به ابروهای شما می دهد 4- پاک کردن راحت این نوع تاتو و تغییر حالت دادن حالت ابرو 5- درد و سوزش کمتر نسبت به روش های قدیمی به دلیل کار کردن در عمق کم 6- دقت بیشتر به دلیل دستی بودن انجام این روش
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها