کدو تنبلی با وزن بیش از ۹۰۰ کیلوگرم برنده جایزه‌ای به ارزش بیش از ۱۹ هزار دلارشد

بنفشه در ساعت هفت و بیست و چهار دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر آپلود شده - کشاورزی از ایالت واشنگتن آمریکا توانست در چهل و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی بزرگترین کدوتنبل‌های جهان که در منطقه «هالف‌مون‌بی» کالیفرنیا برگزار شد، با به نمایش گذاشتن کدویی به وزن بیش از ۹۰۰ کیلوگرم برنده شود. : نيک رو :
ویدیوهای مرتبط