بازی مرکب توی ساکورا اسکول؟ ( چجوری قاتل squid game بشیم؟

عبدالله در ساعت هفت و چهل و هشت دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر فرستاده شده - اینم ویدیو جدیداصکی حرامه اصکی بری اجیام میان سراغتون:/لایک کن تا از چنلم حمایت کنی؛:)خیلی برای این ویدیو زحمت کشیدم:(
ویدیوهای مرتبط