مومن ضعیف | استاد حسین انصاریان

نیره حبیبی در ساعت یازده و شانزده دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر ارسال شده - وقتی پرونده را خودِ خدا شخصی میبینه... تعجب گناهکار از پرونده خودش! ذی الحجه 1400 قم / مسجد اعظم متن و صوت کامل سخنرانی erfan.ir/s16264
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها