گوشی راحت شارژ می‌شه

جیحون در ساعت چهارده و نه دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر ایجاد شده - با این قابلیت می‌شه شارژ گوشی رو به اشتراک گذاشت.
ویدیوهای مرتبط